För att beräkna er klimat- och miljövinst, lägg in följande data:

Beregne din klima- og miljøgevinst, legg inn følgende data:

Antall Entréer:

Antal entréer:

Antal mattor per entré:

Antall matter per entré:

Leieperiode – ant. år:

Hyresperiod – antal år:

Detta räknexempel ger följande vinster när man använder N3zones istället för traditionella tvättbara hyrmattor, genom hela hyresperioden.

Dette regneeksempelet gir følgende gevinster hvis man benytter N3zones Group sine entreløsninger fremfor tradisjonell vaskbare matter, gjennom hele leieperioden.


CO2 utslipp transport (kg CO2)
CO2-utsläpp transport (kg CO2)

100%

reduktion

Energiforbruk (kWh)
Energiförbrukning (kWh)

21%

reduktion

Vattenförbrukning (liter)
Vannforbruk (liter)

100%

reduktion

Kjemikaliebruk vaskemidler (liter)
Kemikalieförbrukning/ tvättmedel (liter)

100%

reduktionTvättbara
hyrmattor

Vaskbare
matter

N3

Miljøgevinst

miljövinst

procentvis
reduktion

Prosentvis
reduksjon
CO2 utslipp transport (kg CO2)
CO2-utsläpp transport (kg CO2)
5949 32 5917 100%
Energiforbruk (kWh)
Energiförbrukning (kWh)
3742 2933 809 21%
Vattenförbrukning (liter)
Vannforbruk (liter)
27027 - 27027 100%
Kjemikaliebruk vaskemidler (liter)
Kemikalieförbrukning/ tvättmedel (liter)
1081 - 1081 100%


Tvättbara
hyrmattor

Vaskbare
matter

N3

Miljøgevinst

miljövinst

Prosentvis
reduksjon
CO2 utslipp transport (kg CO2)
CO2-utsläpp transport (kg CO2)
5949 32 5917 100%
Energiforbruk (kWh)
Energiförbrukning (kWh)
3742 2933 809 21%
Vattenförbrukning (liter)
Vannforbruk (liter)
27027 - 27027 100%
Kjemikaliebruk vaskemidler (liter)
Kemikalieförbrukning/ tvättmedel (liter)
1081 - 1081 100%

CO2 utslipp transport (kg CO2)
CO2-utsläpp transport (kg CO2)

Energiforbruk (kWh)
Energiförbrukning (kWh)

Vattenförbrukning (liter)
Vannforbruk (liter)

Kjemikaliebruk vaskemidler (liter)
Kemikalieförbrukning/ tvättmedel (liter)

Miljö og klimakalkylator för N3 framtagen av: CO2 focus

Genom att använda N3zones erhållna flera fördelar i termer av miljöfrågor, jämfört med användning av en traditionell lösning med tvättbara mattor. Det minskar kör mellan klienter och tvätt, energiförbrukning genom att undvika energiintensiva tvättprocesser , vattenförbrukning och inte minst, inte förbrukningen av kemikalier genom N3zones inte användar tvättmedel. Med regn Exemplen nedan visar vi att det finns betydande vinster att uppnå i alla dessa områden.

Miljø- og klimakalkulator for N3zones Group av CO2 fokus:

Gjennom å benytte N3zones Group sine entreløsninger oppnås det flere gevinster både i forhold til miljø og klima, sammenliknet med å bruke en tradisjonell løsning med vaskbare matter. Man reduserer bilkjøring mellom kunder og vaskeri, energiforbruk ved at man unngår energikrevende vaskeprosesser, vannforbruk og ikke minst kjemikalieforbruk gjennom at N3zones Group sine løsninger ikke benytter vaskemidler. Med regneeksemplene under viser vi at det er betydelige gevinster å oppnå på alle disse områdene.

Et eksempel med 50 entréer gir en klimagevinst på ca. 7,5 tonn CO2. Dette tilsvarer det årlige utslippet fra ca:
Ett exempel med 50 entréer ger en klimatvinst på ca 7,5 tonn CO2, vilket motsvarar det årliga utsläppet från: eller motsvarande utsläpp från produktion av 300 kg nötkött

4

genomsnittsbilar

Norske gjennomsnittsbiler

26

enkla flygresor mellan Stockhom och Kanarieöarna

enkelt-flyreiser mellom Oslo og Kanariøyene

300

antal kg nötkött som producerats med samma utsläpp

antall kilo storfekjøtt som produseres med samme utslipp

Forutsetningene for beregningene i analysen
Föruttsätnningar för beräkningarna i analysen

- tvättbara mattor tvättas i genomsnitt 26 gånger per år
- genomsnittligt köravstånd mellan tvätteri och kundens anläggning är 1,43 km
- utsläpp per km körning är 200 gCO2/km, vilket är riktvärdet för en Mercedes Sprinter (Euroklass 6)
- vattenförbrukning är 6,5 liter per kg tvätt
- energiförbrukning per maskintvätt är 30 kWh per kg tvätt
- användning av tvättmedel per kg tvätt är 0,01 liter tvättmedel per kg tvätt
- energiförbrukning vid användning av N3zones borstvallsdammsugare är 0,9 kWh per m2 per gång
- entréer som har N3zones installerat dammsugs ca 200 gånger per år av städpersonalen lokalt
- energiberäkningarna för N3zones rengöringsmetod baseras på leverantörens specifikationer för SEBO 470 COMFORT på 1200w; https://www.sebo.de/en/commercial/detail/370470-comfort.html

Det legges til grunn følgende forutsetninger for beregningen i analysen:

– Vaskbare matter vaskes i gjennomsnitt 26 ganger per år (kilde: N3zones Group)
– Gjennomsnittlig kjøreavstand per matte per vask er beregnet til 1,43 km som er gjennomsnittlig bransjestandard.
– Utslipp per km kjøring er 200g/CO2/km, tilsvarer utslipp fra en ny Mercedes Sprinter euroklasse 6 (kilde: Mercedes Norge)
– Bruk av vaskemidler per kg vask er 0,01 liter vaskemiddel per kg matte
– Det legges til grunn et energiforbruk på 0,9 kWh per kg matte og et vannforbruk på 6,5 liter per kg vask; tilsvarende kravet som foreligger for et Svanemerket vaskeri for matter; http://www.svanemerket.no/svanens-krav/rengjoringsprodukter/vaskeri/
– For å beregne energiforbruket til N3zones Group vedlikeholdsmetode benyttes leverandørens spesifikasjoner for teppebørstesuger SEBO 470 COMFORT på 1200w; https://www.sebo.de/en/commercial/detail/370470-comfort.html

N3 har utvecklat och äger varumärkena N3zones och N3smart. Som marknadsledande med över 25 års erfarenhet och mer än 23 000 unika entréinstallationer gör vi det vi kan bäst: Stoppa så mycket smuts och vatten som möjligt.

Personuppgiftspolicy

Telefon: +47 02131 kundservice@n3.se