Om oss

N3 är med 26 års erfarenhet marknadsledande inom bärkraftiga entrélösningar för ingångspartier och entréer i Sverige och Norge. Vi har utvecklat och äger varumärkena N3zones och Renholdssoner, och har utfört över 29 000 installationer med ett enda mål om att stoppa mest möjliga mängd smuts samt vatten! Det internationella varumärket N3zones lanserades i Sverige 2014.

Innovativa lösningar

N3:s lösningar består av många enskilda element som tillsammans ger kunden en helhetslösning som håller det vi lovar, dag efter dag och i alla slags väder. Våra entrélösningar är flexibla och enkla att underhålla.

Värderingsdriven kultur

Kulturen i N3 är byggd på starka värderingar om en önskan att göra värden till en bättre plats att vara på och tar därför miljö samt hälsa på största allvar. Vi är därför bl.a. medlem i Initiativ för etisk handel. Detta förhållningssätt till vår verksamhet är en viktig drivkraft för våra anställda, som genom det känner stolthet och lojalitet till sin arbetsplats.

 

Antal kunder

2352

 

Års erfarenhet

26

Vår historia

De två grundarna, Dag Hognerud och Henrik Foss, skapade Miljöfornyelse AS 1996. Den ursprungliga affärsidén var att utveckla nya metoder för att hindra fukt och smuts att tränga in i byggnader. År 2006 lanserade grundarna varumärket Renholdssoner i Norge och är i dag marknadsledande med över 29 000 installationer i Norge och Sverige.

Karriere hos oss?

N3 är ett företag som bygger vår egen kultur och gemensamma framtid på goda förhållningssätt och värderingar. Kvalitet, service och professionalitet är egenskaper som vi sätter stort värde på hos våra medarbetare och vi ska särskilja oss från våra konkurrenter genom att göra ”det lilla extra”.

Läs mer

Miljömedvetenhet och klimatneutralitet

Vi på N3 arbetar kontinuerligt för att reducera vår klimat- och miljöbelastning och har en klimathandlingsplan som ger en detaljerad översikt över åtgärderna som vi vidtar.

Vår verksamhet är klimatneutral och vi har genom målinriktat arbete eliminerat många klimatbelastande och förorenande led genom hela leveranskedjan till kunden. Vi är också med i projektet Plant a Billion Trees där vi planterar ett träd för varje entré som vi arbetar med. Vårt första mål är att plantera 100 000 träd.

 

Klimatbokslut
Klimatcertifikat
Årlig klimat- och miljörapport
Miljöfyrtårn certifikat
ISO certifikat
Vårt klimatprojekt
Plant A Billion Trees
Klimat- och miljökalkylator

N3 har förbundit sig till 1,5°C-målet!

Det betyder att vårt klimatmål ligger i linje med vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen med 1,5°C genom initiativet Science Based Targets (SBTi).

Vetenskapsbaserade mål ger företag en tydligt definierad väg att minska utsläppen i linje med Parisavtalets mål. Mer än 4 000 företag runt om i världen arbetar redan med initiativet Science Based Targets.

Våre avdelninger

Läs mer

Vår ledning

Läs mer

Tar samhällsansvar

N3 ska i alla led bedriva en ansvarsfull, etisk och sund affärsverksamhet. Vi ska ställa stränga krav på oss själva och hur vi påverkar miljön och samhället i stort.

Den här inställningen påverkar vårt erkännande av näringslivets grundläggande ansvar att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt och med respekt för människor och miljö. N3 ska också bidra till en hållbar utveckling genom mer miljövänliga produkter, effektivare resursanvändning, förbättringsarbete i hela leverantörskedjan och en i allmänhet ansvarsfull drift.

N3 har utvecklat och äger varumärkena N3zones och N3smart. Som marknadsledande med över 25 års erfarenhet och mer än 29000 unika entréinstallationer gör vi det vi kan bäst: Stoppa så mycket smuts och vatten som möjligt.

Personuppgiftspolicy

Telefon: +47 02131 kundservice@n3.se