För att beräkna er klimat- och miljövinst, lägg in följande data:

Antal entréer:

Antal mattor per entré:

Hyresperiod – antal år:

Detta räknexempel ger följande vinster när man använder N3zones istället för traditionella tvättbara hyrmattor, genom hela hyresperioden.


CO2-utsläpp transport (kg CO2)

100%

reduktion

Energiförbrukning (kWh)

21%

reduktion

Vattenförbrukning (liter)

100%

reduktion

Kemikalieförbrukning/ tvättmedel (liter)

100%

reduktionTvättbara
hyrmattor

N3

miljövinst

procentvis
reduktion
CO2-utsläpp transport (kg CO2)
5949 32 5917 100%
Energiförbrukning (kWh)
3742 2933 809 21%
Vattenförbrukning (liter)
27027 - 27027 100%
Kemikalieförbrukning/ tvättmedel (liter)
1081 - 1081 100%


Tvättbara
hyrmattor

N3

miljövinst

Prosentvis
reduksjon
CO2-utsläpp transport (kg CO2)
5949 32 5917 100%
Energiförbrukning (kWh)
3742 2933 809 21%
Vattenförbrukning (liter)
27027 - 27027 100%
Kemikalieförbrukning/ tvättmedel (liter)
1081 - 1081 100%

CO2-utsläpp transport (kg CO2)

Energiförbrukning (kWh)

Vattenförbrukning (liter)

Kemikalieförbrukning/ tvättmedel (liter)

Miljö og klimakalkylator för N3 framtagen av: CO2 focus

Genom att använda N3zones erhållna flera fördelar i termer av miljöfrågor, jämfört med användning av en traditionell lösning med tvättbara mattor. Det minskar kör mellan klienter och tvätt, energiförbrukning genom att undvika energiintensiva tvättprocesser , vattenförbrukning och inte minst, inte förbrukningen av kemikalier genom N3zones inte användar tvättmedel. Med regn Exemplen nedan visar vi att det finns betydande vinster att uppnå i alla dessa områden.

Ett exempel med 50 entréer ger en klimatvinst på ca 7,5 tonn CO2, vilket motsvarar det årliga utsläppet från: eller motsvarande utsläpp från produktion av 300 kg nötkött

4

genomsnittsbilar

26

enkla flygresor mellan Stockhom och Kanarieöarna

300

antal kg nötkött som producerats med samma utsläpp

Föruttsätnningar för beräkningarna i analysen

- tvättbara mattor tvättas i genomsnitt 26 gånger per år
- genomsnittligt köravstånd mellan tvätteri och kundens anläggning är 1,43 km
- utsläpp per km körning är 200 gCO2/km, vilket är riktvärdet för en Mercedes Sprinter (Euroklass 6)
- vattenförbrukning är 6,5 liter per kg tvätt
- energiförbrukning per maskintvätt är 30 kWh per kg tvätt
- användning av tvättmedel per kg tvätt är 0,01 liter tvättmedel per kg tvätt
- energiförbrukning vid användning av N3zones borstvallsdammsugare är 0,9 kWh per m2 per gång
- entréer som har N3zones installerat dammsugs ca 200 gånger per år av städpersonalen lokalt
- energiberäkningarna för N3zones rengöringsmetod baseras på leverantörens specifikationer för SEBO 470 COMFORT på 1200w; https://www.sebo.de/en/commercial/detail/370470-comfort.html

N3 har utvecklat och äger varumärkena N3zones och N3smart. Som marknadsledande med över 25 års erfarenhet och mer än 29000 unika entréinstallationer gör vi det vi kan bäst: Stoppa så mycket smuts och vatten som möjligt.

Personuppgiftspolicy

Telefon: +47 02131 kundservice@n3.se